Шапки за тераси, басейни, огради...
Производител
Камини Аврора

4 см импрегниран варовик с двустранна обработка.