Гранитни стъпала на метална вита конструкция.
Производител
Камини Аврора

2 см гранит по шаблон с обработка 1/4 R