Биоетанолова горелка с ароматерапия 2 размера.

Неръждаема горелка за вграждане.

Технически характеристики

Размери 45х15х5. Вместимост 1.2л

Размери 34х13х5. Вместимост 0.8л