Биоетанолова горелка за вграждане 3 размера.

Неръждаем корпус.

Технически характеристики

Размери 41х15х5. Вместимост 1.6л

Размери 34х13х5. Вместимост 1.2л

Размери 22х9х5.   Вместимост 0.4л